Over barbershop

Meer over de achtergronden en het ontstaan van barbershop.

Geschiedenis

Het verhaal wil dat aan het eind van de 19e eeuw in het toen rustige Amerika het ontstaan ligt in de kapperszaak. Alle mannen kwamen daar samen om zich te laten scheren. In de wachtkamer begon er iemand met een Engels of Iers volksliedje. Uitverveling en later met veel plezier, zocht men een tweede, derde en zelfs vierde stem er bij zonder muziekinstrumenten.
barbershop at the barbers_1

Stijl

Barbershop is een, over het algemeen, makkelijk in het gehoor liggende manier van close harmony singing. Vierstemmig wordt elke toon neergezet in een harmonisch akkoord. Deze samenzang zorgt voor een grote verbondenheid. De zangstijl is voor iedereen die van zingen houdt.
In Nederland zijn ruim 1800 beoefenaars, waaronder 1200 vrouwen. Wereldwijd zijn 60.000 beoefenaars van barbershop zingen actief met elk hun eigen repertoire. Binnen het barbershop ontwikkelt zich langzamerhand ook het gemengd zingen in de vorm van projectkoren en kwartetten.

Rondom het barbershopzingen zijn grote (inter)nationale evenementen.
In Nederland organiseert de Stichting Barbershop Ontmoetingsfestival in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch een 2-jaarlijks internationaal festival. Dit festival, het grootste barbershopspektakel van Europa zonder wedstrijdelement, wordt bezocht door zangers en zangeressen uit binnen- en buitenland. Ook treffen liefhebbers van het barbershop elkaar op de conventies waar een deskundige jury de kwaliteit beoordeelt. De kampioen kan rekenen op veel optredens waar ook veel zangers naar toe trekken om te genieten en ervan te leren.
In landen zijn er koepelorganisaties ontstaan die conventies organiseren en die aan de aangesloten koren en kwartetten middelen ter beschikkingen stellen om de kwaliteit van het koor of kwartet te verbeteren. In Nederland is dat de Stichting Holland Harmony Dutch Association of Barbershop Singers.

Foto: Eric Ideler
Het leuke van barbershop is dat er songs zijn, die iedereen in hetzelfde arrangement heeft geleerd; zogenaamde pole cat of cat song. Als we elkaar op nationale of internationale evenementen ontmoeten, kunnen we altijd die speciale songs samen zingen.

Stempartij

De een na hoogste stem, de lead, zingt de melodie. De tenor zet daar een tweede stem boven. De bass geeft het geluid een solide ondergrond met een donkere, ronde klank. De baritone kleurt het moment met de lead, het volgende moment stijgt die richting tenor om soms weer te zakken richting bass. Dit laatste geeft het geheel samen een speciale sound met bijzonder klinkende akkoorden (ringing chords) waarin zodanige boventonen te horen zijn dat het soms lijkt alsof er minstens 5 stemmen klinken. En dat is de bijzondere barbershopklank.

Presentation

Even bijzonder als die klank is de presentation.
Met gebaren en lichaamstaal wordt, soms in showkostuum, de bedoeling en sfeer van de song ondersteund en wordt het puur entertainment. zaterdag12
Foto: Eric Ideler

We plaatsen cookies, zo min mogelijk en geanonimiseerd.